Duyệt web an toàn


URLs

Biết cách đọc một url để tránh các tấn công lừa đảo : giao thức://tênmiềncon.tênmiền.tld

Địa chỉ https://www.facebook.secure.com có thuộc về Facebook không ?


http S ?

  1. Xác thực : chứng chỉ https = thẻ nhận dạng của một trang web
  2. Bảo mật : lưu lượng truy cập giữa người dùng và trang web được mã hóa
  3. Tính toàn vẹn : không ai có thể sửa đổi dữ liệu được gửi qua https

Bẻ gãy giao thức https


Giải pháp #1


Giải pháp #2


Các mạng xã hội


Các mạng xã hội

  • Nắm vững sự phát tán các tweets hoặc trạng thái Facebook của bạn
  • Kiểm tra các thiết lập bảo mật trên Facebook hoặc twitter
  • Xem xét việc tạo nhiều tài khoản cho các mục đích sử dụng khác nhau

  • Bạn có thắc mắc cần giải đáp ?

    La photo de chat qui va bien