Hội nghị mật mã Crypto


Crypto != Ẩn danh


Ẩn danh


Mật mã hóa

Mật mã hóa các cuộc nói chuyện bằng CryptoCat trong một trình duyệt đơn giản.
Có sẵn trên iphone.
Lưu ý : không thể đọc được nội dung của cuộc trò chuyện tuy nhiên có thể truy cập một số thông tin như các siêu dữ liệu


Phao

Các công cụ và ứng dụng nào có thể bảo vệ thật sự các thư của bạn ?

secure messaging scorecard

Gửi tin nhắn bảo mật Scorecard của EFF


Bạn có thắc mắc cần giải đáp ?

La photo de chat qui va bien